VvE beheer

U bent als bewoner van een appartement automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren. Heeft u een slapende Vereniging van Eigenaren, of wordt er weinig gedaan aan het plannen van meerjaren onderhoud? Dan bestaat de kans dat u in de toekomst voor grote onverwachte onderhoudsuitgaven komt te staan. Om problemen te voorkomen is het verstandig het technisch beheer door een deskundige uit te laten voeren.

Graag ondersteun ik uw VvE bij het technisch beheer. Naast een gedegen bouwkundige achtergrond en de nodige werkervaring, breng ik u ook een begrijpelijk advies en heldere uitleg. Ik investeer graag in een goed contact met u, luister naar uw wensen en overleg met u over de mogelijkheden.

U kunt bij mij terecht voor de volgende werkzaamheden:  

  • – Het opstellen en actualiseren van een meerjaren onderhoudsplanning t.b.v. reserveringen voor onderhoud.
  • – Het uitvoeren van een jaarlijkse schouw van het gebouw t.b.v. de onderhoudsplanning.
  • – Het adviseren ten aanzien van uit te voeren planmatig en groot onderhoud.
  • – Het geven van een toelichting tijdens de leden/ bestuursvergadering over de staat van het onderhoud.
  • – Het voorbereiden, uitbesteden en controleren van het planmatig groot onderhoud.
  • – Het aanvragen van offertes voor uit te voeren onderhoud en het beoordelen van de aangevraagde offertes.
  • – Het beoordelen en goedkeuren van, op uitbesteed werk betrekking hebbende, facturen.
  • – Het contoleren van uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van ontvangen facturen.

Uiteraard zijn er naast bovenstaande werkzaamheden nog veel meer mogelijkheden. Daarvoor kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.