Gemeenten

Nederlandse gemeenten worden op dit moment regelmatig geconfronteerd met bezuinigingen. In dat geval kan het wenselijk zijn bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. Bouwkundig Adviesbureau Alex Westerhoek kan u hiermee van dienst zijn.

Dankzij mijn ervaring als bouwkundig ingenieur bij een gemeente en jarenlange ervaring als projectleider bij verschillende architectenbureaus ben ik breed inzetbaar binnen uw organisatie. Ik heb gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en heb een gedegen bouwkundige achtergrond.

Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die ik voor u uit zou kunnen voeren:

  • – Projectbegeleiding

Als regisseur van uw bouwproject zet ik de lijnen uit, heb ik de regie in handen en coach ik de betrokken partijen waar nodig. Ik ben integer, betrokken en transparant.

  • – Directievoering en toezicht

Graag ben ik uw ogen en oren op de bouwplaats, waarbij ik mij met name richt op bewaking van tijd, financiën en kwaliteit. Ik ben betrouwbaar, nuchter en oplossingsgericht. Als directievoerder/toezichthouder investeer ik in een goede relatie met alle betrokken partijen. Bouwen is samenwerken, waarbij een gezonde werkrelatie van onschatbare waarde is.

  • – Toezichthouder Wabo/ omgevingsvergunningen

Als toezichthouder voor uw gemeente controleer ik de uitvoeringsfase van de verleende omgevingsvergunningen. Ik ben in staat de bouwkundige details te beoordelen en ben communicatief vaardig. Door mijn ervaring als toezichthouder bij een gemeente kan ik, indien nodig, een gedegen afweging maken tussen handhaven en gedogen.

  • – Bouwkundig beleidsadvies

Inhoudelijk kunt u hierbij denken aan:

Het voeren van bestuurlijk overleg, het schrijven van adviezen voor besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders, het vaststellen van financiële kaders en het maken van objectbegrotingen.

 

Staan uw werkzaamheden niet in de lijst, neem dan gerust contact met mij op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.