Bouwmanagement

In de huidig aantrekkende markt kan het wenselijk zijn bepaalde bouwmanagement werkzaamheden uit te besteden aan derden. Bouwkundig Adviesbureau Alex Westerhoek kan u hiermee van dienst zijn.

Dankzij jarenlange ervaring als projectleider bij verschillende architectenbureaus en als bouwkundig ingenieur bij een gemeente ben ik breed inzetbaar binnen uw organisatie. Ik heb een gedegen bouwkundige achtergrond en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die ik voor u uit zou kunnen voeren:

Projectbegeleiding

Als regisseur van uw bouwproject zet ik de lijnen uit, heb ik de regie in handen en coach ik de betrokken partijen waar nodig. Ik ben integer, betrokken en transparant, daardoor ontstaat een open communicatie met alle partijen wat de kwaliteit van het werk ten goede komt.

Directievoering en toezicht

Graag ben ik uw ogen en oren op de bouwplaats, waarbij ik mij met name richt op bewaking van tijd, financiën en kwaliteit. Ik ben betrouwbaar, nuchter en oplossingsgericht. Als directievoerder/toezichthouder investeer ik in een goede relatie met alle betrokken partijen. Bouwen is samenwerken, waarbij een gezonde werkrelatie van onschatbare waarde is.

Toezichthouder Wabo/ omgevingsvergunningen

Als toezichthouder voor uw gemeente controleer ik de uitvoeringsfase van de verleende omgevingsvergunningen. Ik ben in staat de bouwkundige details te beoordelen en ben communicatief vaardig. Door mijn ervaring als toezichthouder bij een gemeente kan ik, indien nodig, een gedegen afweging maken tussen handhaven en gedogen.

Technische toets omgevingsvergunningen

Als bouwplantoetser voor uw gemeente controleer ik ingediende omgevingsvergunningen aan de regelgeving in het Bouwbesluit.

Staan uw werkzaamheden niet in de lijst, neem dan gerust contact met mij op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.