Bouwbesluit deskundige

Hoewel de wet Private Kwaliteitsborging voorlopig is uitgesteld zal de regelgeving in de bouw steeds belangrijker gaan worden. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de regelgeving wordt steeds meer bij de uitvoerende partijen neergelegd.

De inhoud van het Bouwbesluit en de juiste toepassing daarvan is een complexe aangelegenheid. Om mij te specialiseren in deze materie ben ik in 2017 gestart met de post HBO opleiding ‘Bouwbesluitdeskundige’ en ben inmiddels met goed gevolg afgestudeerd.

Bouwkundig Adviesbureau Alex Westerhoek kan u van dienst zijn met diverse vraagstukken aangaande het Bouwbesluit en de toepassing daarvan. Onderstaand vindt u een opsomming van een aantal situaties waarin advies wenselijk kan zijn;

Ontwerpfase:

– Ondersteuning tijdens de ontwerpfase om er zeker van te zijn dat het plan kan voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

Omgevingsvergunning:

– Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning kan een scan uitgevoerd worden om na te gaan of wordt voldaan aan de regelgeving. Hiermee kan vertraging tijdens het vergunningentraject voorkomen worden.

– Het komt regelmatig voor dat op tekeningen naar verkeerde of verouderde artikelen in het bouwbesluit wordt verwezen. Met juiste verwijzingen in de renvooi kan vertraging in het vergunningentraject voorkomen worden.

Uitvoeringsfase:

– Ook tijdens de uitvoering moet er voortdurend getoetst worden of er wordt gebouwd volgens de vergunning maar ook volgens de regels in het bouwbesluit. Het houden van toezicht tijdens de uitvoering kan bij de oplevering een hoop onenigheid voorkomen.

Heeft u overige vragen over het bouwbesluit, neem dan gerust contact met mij op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.